Skip to main content

Fazat e ndërtimit

Ndërtimi i një gazsjellësi të madh është një veprimtari e ndërlikuar. Imagjinoni një linjë të lëvizshme montimi. Kontraktorë me përvojë dhe me ekipe të specializuara janë përgjegjës për ndërtimin e loteve / seksioneve të ndryshme të gazsjellësit.

Më poshtë jepet një paraqitje hap pas hapi se si po ndërtohet Gazsjellësi Trans Adriatik.