Skip to main content

Kodi i Rrjetit të TAP, Këshillimi Publik

Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) shpall nisjen e procesit të këshillimit publik për Projekt Kodin e Rrjetit (TNC) të TAP-it. 

Këshillimi publik është i hapur nga 7 Gusht 2018, ora 10:00 CET deri më 18 shtator 2018 18:00 CETKëtu mund të lexoni njoftimin për shtyp për shpalljen dhe hapjen e këshillimit të TNC-së.

Palët e interesit mund të bëjnë komentet e tyre lidhur me TNC-në, përfshirë Shtojcat e tij, duke i dërguar ato në adresën e postës elektronike public.consultation@tap-ag.com.

Ju lutemi të vini re se TAP-i nuk do të marrë në konsideratë dhe nuk do t’i përgjigjet asnjë kërkese për sqarim apo komente, që nuk janë të lidhura drejtpërsëdrejti me termat dhe kushtet e TNC-së.

Për më shumë detaje për këtë këshillim publik si dhe parimet udhëzuese për bërjen e komenteve, ju lutemi referojuni Udhëzimeve të Këshillimit Publik dhe Formatin e Përgjigjes më poshtë.