Skip to main content

Kthehu pas

TAP Nxjerr në Dritë një Kapitel të Shekullit të VI, Pjesë e një Monumenti Fetar

28 korrik 2016

 

Tiranë, Shqipëri.  Gjatë punimeve për rehabilitimin e rrugëve dhe urave ndihmëse të Gazsjellësit Trans Adriatik, TAP, u zbulua një objekt arkeologjik i ruajtur në gjendje të mirë. Ky objekt arkeologjik, një kapitel 40 cm i lartë i dekoruar me motive floreale të gdhendura, mendohet të ketë qenë pjesë e një monumenti të rëndësishëm fetar të kësaj zone. Ekspertët e trashëgimisë kulturore në TAP, pas vlerësimeve paraprake, mendojnë që ky objekt arkeologjik është i shekullit të VI të erës sonë dhe i përket një monumenti të hershëm të krishterë.

 

Objekti u identifikua nga një prej manovratorëve që po kryente gërmime gjatë rehabilitimit të rrugës i cili menjëherë sinjalizoi ndërprerjen e punimeve. Ekspertët e trashëgimisë kulturore të projektit TAP u thirrën menjëherë për të bërë vlerësimin e objektit dhe të kontrollonin zonën përreth. Njëkohësisht u njoftuan edhe institucionet përgjegjëse shtetërore për gjetjen arkeologjike.

Nga kontrollet dhe inspektimet e zonës nuk janë zbuluar objekte të tjera arkeologjike. Megjithatë, ky zbulim ofron fakte të reja mbi rëndësinë e kësaj zone gjatë antikitetit të vonë.

TAP është shumë i kujdesshëm për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të zonave përgjatë gjurmës së gazsjellësit. Ekspertët e trashëgimisë kulturore dhe arkeologët do të jenë aktivë gjatë gjithë ndërtimit të gazsjellësit për të kontrolluar terrenin gjatë puniemve. Gjithashtu punëtorët dhe kontraktorët janë të informuar dhe të trajnuar për hapat që duhet të ndjekin në rastin e një gjetje arkeologjike. Kjo e rrit efikasitetin dhe angazhimin në ruatjen e trashëgimisë kulturore të vendit.

Kapiteli u është dorëzuar autoriteteve shqiptare për vlerësime të mëtejshme si edhe për t’i gjetur një “shtëpi” të re artefaktit ku mund të ekspozohet.