Skip to main content

Kërkesa nga Media

Për të gjitha kërkesat nga media në Anglisht dhe  Shqip, ju lutemi të dërgoni pyetjen tuaj me e-mail së bashku me detajet e plota të kontaktit në media@tap-ag.com.

Për kërkesat nga media në greqisht, jeni të lutur të kontaktoni media_gr@tap-ag.com.

Për  kërkesat në italisht, jeni të lutur të kontaktoni Luigi.Quaranta@tap-ag.com.

Logo e TAP për shkarkim:

Logo në format jpg

Logo në format gif

 

TAP Hap Ftesën për Tender për Blerjen e Gazit që do të përdoret gjatë Fazës së Operacioneve

TAP Hap Ftesën për Tender për Blerjen e Gazit që do të përdoret gjatë Fazës së Operacioneve

15 qershor 2020

Baar, Zvicër. Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) synon, që deri më 22 qershor 2020, të publikojë në faqen e vet të internetit një përmbledhje të një Ftese për Tender (ITT) për blerjen e sasive të nevojshme të gazit për veprimtaritë operacionale, duke përfshirë edhe furnizimin me karburant të stacioneve të kompresorëve. Kjo procedurë tenderimi është pjesë e përgatitjeve për fillimin e fazës së operacioneve tregtare, që është programuar të nisë në tremujorin e fundit të vitit 2020.

Gazsjellësi Trans Adriatik Përfundon Pjesën Detare

Gazsjellësi Trans Adriatik Përfundon Pjesën Detare

9 qershor 2020

Baar, Zvicër. Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG ka përfunduar me sukses pjesën detare, prej 105 km, të tubacionit që përshkon Detin Adriatik. Kjo arritje përfshin përmbylljen me sukses të një sërë procesesh, si instalimin e tubave me diametër 36 inç në pjesën detare nga Castoro Sei, mjetin lundrues per shtrirje tubash gjysëm të zhytur të Saipem-it, lidhjen mbi ujë me infrastrukturën tokësore në ujërat shqiptare, si dhe testimin me ujë të aseteve, për t’u siguruar që janë të sigurta dhe të gatshme për funksionim.

Faza Detyruese e Testimit të Tregut - Përditësim i afateve

Faza Detyruese e Testimit të Tregut - Përditësim i afateve

4 qershor 2020

Baar, Switzerland. Tre operatorët e sistemeve të transmetimit - Trans Adriatic Pipeline AG, Snam Rete Gas (SRG) dhe DESFA (më poshtë referuar së bashku si “OST-të”) - njoftuan se faza detyruese e ofertimeve për testimin e tregut që është ende në proces, do të kryhet në korrik të vitit 2021.

TAP injekton sasitë e Para të Gazit Natyror në Seksionin Shqiptar të Tubacionit, në kuadër të Fazës së Testimit

TAP injekton sasitë e Para të Gazit Natyror në Seksionin Shqiptar të Tubacionit, në kuadër të Fazës së Testimit

22 maj 2020

Tiranë, Shqipëri. Më 20 maj, Trans Adriatik Pipeline (TAP) AG filloi injektimin e sasive të para të gazit natyror në seksionin prej 4 km të gazsjellësit në Shqipëri, nga kufiri greko-shqiptar deri në stacionin matës të TAP-it në Bilisht.

TAP dhuron 1.5 milion euro për sistemin shëndetësor në Greqi, Shqipëri dhe Itali

TAP dhuron 1.5 milion euro për sistemin shëndetësor në Greqi, Shqipëri dhe Itali

14 prill 2020

Baar, Zvicër. Në TAP, shëndeti dhe siguria vijnë të parat. Ne jemi angazhuar gjithashtu të kontribuojmë në përmirësimin e cilësisë së jetës e të ardhurave ekonomike të komuniteteve në gjurmët e TAP-it, në të treja vendet pritëse. Për këtë arsye, Gazsjellësi Trans Adriatik do të dhurojë 1.5 milionë euro për të ndihmuar sistemin shëndetësor në Greqi, Shqipëri e Itali, në luftën kundër pandemisë së COVID-19.

Covid-19: shëndeti dhe siguria vijnë të parat

Covid-19: shëndeti dhe siguria vijnë të parat

20 mars 2020

Në TAP, shëndeti dhe siguria e punonjësve, kontraktuesëve dhe partnerëve të biznesit mbetet përparësi. Po monitorojmë nga afër zhvillimet në lidhje me pandeminë COVID-19 dhe po zbatojmë rreptësisht udhëzimet e fundit të autoriteteve të shëndetit publik. TAP-i ka ndërmarrë disa masa për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.