Skip to main content

Aktivitete të zhvilluara

Standartet e Sigurisë Rrugore në Bashkimin Europian, pikë referimi për Shqipërinë

6 korrik 2016

TAP do prezantojë dhe mbështesë konferencën “Standartet e Sigurisë Rrugore në Bashkimin Europian, pikë referimi për Shqipërinë”, që do mbahet në Tiranë, më 6 korrik.

Samiti Shqiptar për Naftën, Gazin dhe Energjinë

17 mars 2015

TAP-i sponsorizojë dhe morri pjesë në Samitin Shqiptar për Naftën, Gazin dhe Energjinë (17 dhe 18 mars 2015). Konferenca e nivelit të lartë shqyrtoi zhvillimet kryesore në sektorin energjetik shqiptar, duke u përqendruar veçanërisht në projektet e infrastrukturës energjetike.

Ftesë pjesemarrje në rrjetin e kompanive të interesuara

14 tetor 2014

Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) mbajti një konferencë me rrjetin e kompanive në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Shoqatën e ndërtuesve të Shqipërisë. Kjo konferencë u zhvillua më datë 14 Tetor 2014, nga ora 09:00 deri në 13:00, në Hotel Rogner në Tiranë.

Konferencë: Tryeza e 18-të e rrumbullakët e qeverisë greke nga The Economist

9 korrik 2014

Rikard Scoufias, Drejtor Vendi për Greqinë, i TAP, mori pjesë në një diskutim në panel mbi gazin natyror. TAP ishte sponsorizuesi i aktivitetit.

Përditësimet kadastrave në Greqi

07.07.2014 - 08.08.2014

Nën kontraktorët e TAP-it në Greqi përditësuan ‘kadastrën’ ose informacionin ekzistues mbi pronësinë dhe përdorimin e të gjitha parcelave të tokës të ndikuara nga projekti i gazsjellësit. Ky proces synonte të krijonte një hartë kadastrave të detajuar dhe gjithëpërfshirëse bazuar në anketimet dhe ekzaminimin e regjistrave ekzistues të tokës.

Ndryshim i gjurmës së TAP-it: konsultime me komunitetin në Greqi

2 korrik 2014

TAP will present possible pipeline route changes to the affected communities in Greece and will gather their views.